Lista instytucji i firm, które biorą udział w Szkoleniach LiDAR

Informujemy, że uczestnicy zakwalifikowani na Szkolenia LiDAR pracują w ponad 200 wybranych organizacjach o zróżnicowanych profilach działalności.

W szkoleniach wezmą udział pracownicy:

  • 83 jednostek samorządów terytorialnych,
  • 42 jednostek naukowo-badawczych,
  • 37 firm prywatnych,
  • 22 instytucji wojskowych,
  • 21 jednostek administracji publicznej,
  • 8 parków narodowych.

Jesteśmy przekonani, że szkolenia prowadzone dla tak dużej liczby instytucji, podniosą poziom wiedzy na temat wykorzystania Produktów LiDAR w naszym kraju.

Lista firm i instytucji, które biorą udział w Szkoleniach