Szkolenia LiDAR: Zakończono szkolenie dla grupy JST Gminy

W dniach 12-14.11.2014 r. odbyło się szkolenie z wykorzystania produktów LiDAR dla grupy: Jednostki Samorządu Terytorialnego – Gminy

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele m.in. Urzędów Miast i Gmin oraz Urzędów Marszałkowskich.