Zakończono szkolenie dla grupy III – edycja II

W dniach 13-15. 7. 2015 r. przeprowadzono szkolenie z zakresu wykorzystania produktów LiDAR dla grupy III

W szkoleniu wzięli udział m.in. pracownicy:

  • Uczelni wyższych
  • Instytucji publicznych
  • Firm komercyjnych.