Zakończono szkolenie dla grupy IV – edycja II

W dniach 15-17. 7. 2015 r. przeprowadzono szkolenie z zakresu wykorzystania produktów LiDAR dla grupy IV

W szkoleniu wzięli udział m.in. pracownicy:

 • Uczelni wyższych
 • Instytucji publicznych
 • Firm komercyjnych.

Zakończono szkolenie dla grupy III – edycja II

W dniach 13-15. 7. 2015 r. przeprowadzono szkolenie z zakresu wykorzystania produktów LiDAR dla grupy III

W szkoleniu wzięli udział m.in. pracownicy:

 • Uczelni wyższych
 • Instytucji publicznych
 • Firm komercyjnych.

Szkolenie ISOK zakończone

Szanowni Państwo,

W dniach 17-19 grudnia 2014 roku odbyło się ostatnie szkolenie dla grupy CAD i tym samym dobiegła końca pierwsza edycja Szkoleń z wykorzystania Produktów LiDAR. Łącznie w edycji tej wzięło udział 300 Uczestników z uczelni wyższych, firm komercyjnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji państwowych i naukowych.

Wszystkim Uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w szkoleniu.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej szkoleń LiDAR, już wkrótce pojawi się więcej informacji na temat kolejnej edycji.

Zespół Szkoleniowy

Szkolenia LiDAR: Zakończono szkolenie dla grupy Ogólna CAD

W dniach 17-19.12.2014 r. przeprowadzono szkolenie z zakresu wykorzystania produktów LiDAR dla grupy Ogólna CAD.

W szkoleniu wzięli udział m.in. pracownicy:

 • Biura Rozwoju Gdańska
 • Uczelni Wyższych,
 • Instytutu Geodezji i Kartografii
 • Firm komercyjnych.

Szkolenia LiDAR: Zakończono szkolenie dla grupy Przyroda Planowanie

W dniach 15-17.12.2014 r. przeprowadzono szkolenie z zakresu wykorzystania produktów LiDAR dla grupy Przyroda Planowanie.

W szkoleniu wzięli udział m.in. pracownicy:

 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 • Uczelni Wyższych,
 • PKP
 • Firm komercyjnych.

Szkolenia LiDAR: Zakończono szkolenie dla grupy Ogólna GIS

W dniach 8-10.12.2014 r. przeprowadzono szkolenie z zakresu wykorzystania produktów LiDAR dla grupy Ogólna GIS.

Szkolenia LiDAR: Zakończono szkolenie dla grupy Leśnictwo

W dniach 1-3.12.2014 r. przeprowadzono szkolenie z zakresu wykorzystania produktów LiDAR dla grupy Nauka.

W szkoleniu wzięli udział m.in. pracownicy:

 • Uczelni Wyższych
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • Centum Badań Kosmicznych, oraz
 • Firm komercyjnych.

Materiały szkoleniowe już dostępne!

Zachęcamy Państwa do korzystania z materiałów szkoleniowych opublikowanych na stronie internetowej ISOK – Szkolenia LiDAR. W zakładce Materiały Szkoleniowe udostępnione zostały:

 • Podręcznik –  w sposób wyczerpujący przedstawia podstawowe informacje dotyczące technologii lotniczego skanowania laserowego (ALS) oraz pola jej potencjalnych zastosowań w gospodarce czy nauce. Jest kompendium wiedzy eksperckiej o: projekcie ISOK, roli GUGiK a także produktach LiDAR jakie powstały w ramach realizacji tego innowacyjnego projektu. Poprzedzony wstępem Głównego Geodety Kraju i słowniczkiem pojęć, zawiera 8 kluczowych rozdziałów dotyczących projektu ISOK i technologii ALS oraz przegląd typów i formatów numerycznych modeli wysokościowych, zastosowań w różnych działach gospodarki i nauki a także  przegląd oprogramowania, standardów wymiany oraz trendy rozwoju ALS w niedalekiej przyszłości.
 •  Zeszyt Ćwiczeń – opracowany przez specjalistów z różnych dziedzin jako praktyczne uzupełnienie treści Podręcznika z myślą o uczestnikach Szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. Zeszyt zawiera zarówno treści podstawowe z zakresu przetwarzania chmury punktów ALS, jak również dotyczące szczegółowych analiz przestrzennych GIS opartych na modelowaniu i wizualizacji 3D danych wykorzystywanych w różnych dziedzinach gospodarki czy zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa.
 •  Prezentacje multimedialne –  to informacje opracowane na podstawie Podręcznika i wiedzy ekspetów, przekazywane uczestnikom Szkoleń podczas wykładów z wykorzystania produktów LiDAR.
 •  Karty Zastosowań  – przedstawiają cel i sposób wykorzystania produktów LiDAR przez różne organizacje czy instytucje, wykorzystujące produkty LiDAR wytworzone w ramach projektu ISOK. Każda z Kart zastosowań prezentuje niezbędne narzędzia informatyczne i kompetencje w celu osiągnięcia wymiernych korzyści z wykorzystania danych LiDAR.