Szkolenia LiDAR: Zakończono szkolenie dla grupy Szczególne Zagrożenia

W dniach 18-20.11.2014 r. przeprowadzono szkolenie z zakresu wykorzystania produktów LiDAR dla grupy Szczególne Zagrożenia.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele m.in.: Uczelni wyższych i Urzędów Morskich.

Szkolenia LiDAR: Zakończono szkolenie dla grupy JST Gminy

W dniach 12-14.11.2014 r. odbyło się szkolenie z wykorzystania produktów LiDAR dla grupy: Jednostki Samorządu Terytorialnego – Gminy

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele m.in. Urzędów Miast i Gmin oraz Urzędów Marszałkowskich.

Szkolenia LiDAR: Zakończono szkolenie dla grupy Planowanie Przestrzenne

W dniach 05-07.11.2014 r. zrealizowano szkolenie z wykorzystania produktów LiDAR dla grupy Planowanie Przestrzenne.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele m.in.:

 • Urzędów Miast i Gmin
 • Biur Planowania Przestrzennego
 • Uczelni wyższych

Szkolenia LiDAR: Zakończono szkolenie dla Miast na prawach powiatu

W dniach 03-05.11.2014 r. odbyło się szkolenie z wykorzystania produktów LiDAR dla przedstawicieli z grupy Miasta na prawach powiatu

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Urzędów Miast oraz Gmin.

Szkolenia LiDAR: Zakończono szkolenie dla grupy Przyroda Administracja

W dniach 29-31.10.2014 r. zrealizowano szkolenie z wykorzystania produktów LiDAR dla grupy Przyroda – Administracja.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele m.in.

 • Parków Narodowych
 • Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ)
 • Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ)

Szkolenia LiDAR: Zakończono szkolenie dla grupy Hydrologia

W dniach 27-29.10.2014 r. przeprowadzono szkolenie z wykorzystania produktów LiDAR dla przedstawicieli instytucji zajmujących się zagadnieniami związanymi z Hydrologią.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele m.in.

 • Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW) oraz
 • Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych

Szkolenia LiDAR: Zakończono szkolenia dla Administracji Publicznej

W dniach 20-24.10.2014 r. odbywały się szkolenia z wykorzystania produktów LiDAR dla dwóch grup uczestników będacych przedstawicielami Administracji Publicznej.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele m.in.:

 • Urzędów Marszałkowskich
 • Urzędów Wojewódzkich oraz
 • Starostw Powiatowych

Administracja Publiczna Gr. 1

 

Administracja Publiczna Gr.2

Szkolenia LiDAR: Zakończono szkolenia dla Służb Mundurowych

W dniach 13-17.10.2014r. realizowano szkolenia z wykorzystania produktów LiDAR dla dwóch grup przedstawicieli Służb Mundurowych.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele m.in.

 • Straży Pożarnej
 • Policji
 • Marynarki Wojennej oraz
 • Wojsk Lądowych

Służba Mundurowa Gr.1 + 2

Służba Mundurowa Gr.2

 

Szkolenia LiDAR rozpoczęte!

W poniedziałek 13 października 2014 roku rozpoczęły się szkolenia z wykorzystania produktów LiDAR, realizowanych w ramach projektu ISOK na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Pierwszymi uczestnikami szkoleń byli pracownicy Służb Mundurowych, którym przekazano wiedzę teoretyczną z zakresu lotniczego skanowania laserowego (ALS), a także praktyczną poprzez przeprowadzenie szeregu ćwiczeń dotyczących wizualizacji i przetwarzania danych LiDAR. Na szczególną uwagę zwracają tzw. ćwiczenia dedykowane dla poszczególnych grup szkoleniowych. Grupom Służb Mundurowych zaproponowano warsztaty z zakresu detekcji przeszkód lotniczych oraz analizy widoczności przejazdu kolumny rządowej.

Już dzisiaj w tajniki lotniczego skanowania laserowego zostanie wprowadzona kolejna grupa – Administracja Publiczna. Harmonogram prowadzonych szkoleń dostępny jest pod tym linkiem (kliknij tutaj).

Szkolenia z zakresu wykorzystania Produktów LiDAR pochodzących z lotniczego skanowania laserowego prowadzone są w 3 dniowych cyklach (3×8 godz.). Tematyka prowadzonych wykładów i ćwiczeń dotyczy zagadnień związanych z: projektem ISOK, lotniczym skanowaniem laserowym, opracowaniem danych ALS, produktami LiDAR, kontrolą produktów LiDAR, udostępnianiem danych oraz wykorzystaniem produktów LiDAR. W szkoleniach udział weźmie ogółem 300 osób z całej Polski. Szczegółowy program dostępny jest tutaj.

Lista instytucji i firm, które biorą udział w Szkoleniach LiDAR

Informujemy, że uczestnicy zakwalifikowani na Szkolenia LiDAR pracują w ponad 200 wybranych organizacjach o zróżnicowanych profilach działalności.

W szkoleniach wezmą udział pracownicy:

 • 83 jednostek samorządów terytorialnych,
 • 42 jednostek naukowo-badawczych,
 • 37 firm prywatnych,
 • 22 instytucji wojskowych,
 • 21 jednostek administracji publicznej,
 • 8 parków narodowych.

Jesteśmy przekonani, że szkolenia prowadzone dla tak dużej liczby instytucji, podniosą poziom wiedzy na temat wykorzystania Produktów LiDAR w naszym kraju.

Lista firm i instytucji, które biorą udział w Szkoleniach