Szkolenia LiDAR: Zakończono szkolenie dla grupy Przyroda Planowanie

W dniach 15-17.12.2014 r. przeprowadzono szkolenie z zakresu wykorzystania produktów LiDAR dla grupy Przyroda Planowanie.

W szkoleniu wzięli udział m.in. pracownicy:

 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 • Uczelni Wyższych,
 • PKP
 • Firm komercyjnych.

Szkolenia LiDAR: Zakończono szkolenie dla grupy Ogólna GIS

W dniach 8-10.12.2014 r. przeprowadzono szkolenie z zakresu wykorzystania produktów LiDAR dla grupy Ogólna GIS.

Szkolenia LiDAR: Zakończono szkolenie dla grupy Leśnictwo

W dniach 1-3.12.2014 r. przeprowadzono szkolenie z zakresu wykorzystania produktów LiDAR dla grupy Nauka.

W szkoleniu wzięli udział m.in. pracownicy:

 • Uczelni Wyższych
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • Centum Badań Kosmicznych, oraz
 • Firm komercyjnych.

Materiały szkoleniowe już dostępne!

Zachęcamy Państwa do korzystania z materiałów szkoleniowych opublikowanych na stronie internetowej ISOK – Szkolenia LiDAR. W zakładce Materiały Szkoleniowe udostępnione zostały:

 • Podręcznik –  w sposób wyczerpujący przedstawia podstawowe informacje dotyczące technologii lotniczego skanowania laserowego (ALS) oraz pola jej potencjalnych zastosowań w gospodarce czy nauce. Jest kompendium wiedzy eksperckiej o: projekcie ISOK, roli GUGiK a także produktach LiDAR jakie powstały w ramach realizacji tego innowacyjnego projektu. Poprzedzony wstępem Głównego Geodety Kraju i słowniczkiem pojęć, zawiera 8 kluczowych rozdziałów dotyczących projektu ISOK i technologii ALS oraz przegląd typów i formatów numerycznych modeli wysokościowych, zastosowań w różnych działach gospodarki i nauki a także  przegląd oprogramowania, standardów wymiany oraz trendy rozwoju ALS w niedalekiej przyszłości.
 •  Zeszyt Ćwiczeń – opracowany przez specjalistów z różnych dziedzin jako praktyczne uzupełnienie treści Podręcznika z myślą o uczestnikach Szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. Zeszyt zawiera zarówno treści podstawowe z zakresu przetwarzania chmury punktów ALS, jak również dotyczące szczegółowych analiz przestrzennych GIS opartych na modelowaniu i wizualizacji 3D danych wykorzystywanych w różnych dziedzinach gospodarki czy zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa.
 •  Prezentacje multimedialne –  to informacje opracowane na podstawie Podręcznika i wiedzy ekspetów, przekazywane uczestnikom Szkoleń podczas wykładów z wykorzystania produktów LiDAR.
 •  Karty Zastosowań  – przedstawiają cel i sposób wykorzystania produktów LiDAR przez różne organizacje czy instytucje, wykorzystujące produkty LiDAR wytworzone w ramach projektu ISOK. Każda z Kart zastosowań prezentuje niezbędne narzędzia informatyczne i kompetencje w celu osiągnięcia wymiernych korzyści z wykorzystania danych LiDAR.

Szkolenia LiDAR: Zakończono szkolenie dla grupy Szczególne Zagrożenia

W dniach 18-20.11.2014 r. przeprowadzono szkolenie z zakresu wykorzystania produktów LiDAR dla grupy Szczególne Zagrożenia.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele m.in.: Uczelni wyższych i Urzędów Morskich.

Szkolenia LiDAR: Zakończono szkolenie dla grupy JST Gminy

W dniach 12-14.11.2014 r. odbyło się szkolenie z wykorzystania produktów LiDAR dla grupy: Jednostki Samorządu Terytorialnego – Gminy

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele m.in. Urzędów Miast i Gmin oraz Urzędów Marszałkowskich.

Szkolenia LiDAR: Zakończono szkolenie dla grupy Planowanie Przestrzenne

W dniach 05-07.11.2014 r. zrealizowano szkolenie z wykorzystania produktów LiDAR dla grupy Planowanie Przestrzenne.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele m.in.:

 • Urzędów Miast i Gmin
 • Biur Planowania Przestrzennego
 • Uczelni wyższych

Szkolenia LiDAR: Zakończono szkolenie dla Miast na prawach powiatu

W dniach 03-05.11.2014 r. odbyło się szkolenie z wykorzystania produktów LiDAR dla przedstawicieli z grupy Miasta na prawach powiatu

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Urzędów Miast oraz Gmin.

Szkolenia LiDAR: Zakończono szkolenie dla grupy Przyroda Administracja

W dniach 29-31.10.2014 r. zrealizowano szkolenie z wykorzystania produktów LiDAR dla grupy Przyroda – Administracja.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele m.in.

 • Parków Narodowych
 • Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ)
 • Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ)

Szkolenia LiDAR: Zakończono szkolenie dla grupy Hydrologia

W dniach 27-29.10.2014 r. przeprowadzono szkolenie z wykorzystania produktów LiDAR dla przedstawicieli instytucji zajmujących się zagadnieniami związanymi z Hydrologią.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele m.in.

 • Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW) oraz
 • Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych