FAQ

Kto może wziąć udział w Szkoleniu LiDAR?

Szkolenia LiDAR skierowane są do pracowników jednostek administracji publicznej, instytucji naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw wykorzystujących dane przestrzenne w codziennej pracy, w tym dane LiDAR ALS, jak również takich, które potencjalnie mogą być zainteresowane ich wykorzystaniem.

Czy mogę wziąć udział w szkoleniu jeśli jestem studentem/doktorantem?

Student/doktorant nie ma możliwości dokonania rejestracji na Szkolenia LiDAR, chyba że jest zatrudniony na Uczelni lub w innej instytucji/firmie na umowę o pracę.

Ile osób zostanie przeszkolonych?

W szkoleniach weźmie udział 300 osób.

Czy udział w Szkoleniu LiDAR jest odpłatny?

Udział w Szkoleniu LiDAR jest bezpłatny.

W jakim terminie będzie organizowane szkolenie?

Przybliżony termin Szkolenia to III oraz IV kwartał 2014 roku.

Ile osób z jednej jednostki może uczestniczyć w szkoleniu LiDAR?

Nie ma ograniczeń co do liczby osób z jednej instytucji biorących udział w rekrutacji. Wypełnienie ankiety nie jest równoznaczne z udziałem w szkoleniu.

Czy wypełnienie ankiety jest równoznaczne z koniecznością uczestnictwa w szkoleniu?

Nie, wypełnienie ankiety nie jest równoznaczne z koniecznością uczestnictwa w Szkoleniu. Po zakończeniu etapu wypełniania ankiet, osoby zakwalifikowane na Szkolenia otrzymają informację o przejściu do kolejnego etapu. Według regulaminu szkoleń mają one prawo do potwierdzenia, bądź rezygnacji z udziału.

Nie otrzymałem(am) wiadomości z linkiem do ankiety.

Proszę wysłać zgłoszenie za pośrednictwem e-mail na adres szkolenialidar@gugik.gov.pl. Administrator dokona weryfikacji procesu rejestracji.

Czy jeśli nie zakończono wypełniania ankiety, można do niej powrócić?

Tak, podczas rejestracji otrzymują Państwo link (token) oraz login i hasło umożliwiające późniejszy powrót lub edycję ankiety.

Czy po wypełnieniu ankiety muszę od razu dostarczyć uzupełnione „niezbędne dokumenty”?
Nie. O dostarczenie dokumentów zostaną poproszone osoby, które zakwalifikują się na szkolenia.

Gdzie będą się odbywały Szkolenia LiDAR?

Szkolenia odbędą się na terenie m.st. Warszawy.

Jak długo trwa Szkolenie LiDAR w Warszawie?

Każdy cykl szkoleniowy trwa 3 dni i obejmuje swoim zakresem wykłady oraz warsztaty.