O projekcie ISOK

Od lipca 2010 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii w konsorcjum z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej jako liderem, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Rządowym Centrum Bezpieczeństwa prowadzi projekt „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami – ISOK”, realizowany w ramach 7. osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 .

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej http://www.isok.gov.pl/ lub http://www.gugik.gov.pl/projekty/isok.

Aktualny stan prac i dostępność danych pozyskanych w ramach projektu ISOK mogą Państwo na bieżąco śledzić w serwisie Geoportal.gov.pl lub poprzez link do kompozycji serwisu zawierającej uruchomioną usługę WMS prezentującą aktualny stan procesu produkcji i dostępności danych.