Rekrutacja

Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest poprawne wypełnienie ankiety z zakresu wykorzystania w Państwa instytucjach czy firmach Produktów LiDAR.

Na podstawie wyników wypełnionych ankiet, utworzona zostanie lista rankingowa osób, do których zostanie przesłane zaproszenie do wzięcia udziału w Szkoleniu wraz z informacją o dostarczeniu niezbędnych dokumentów.

Zgłoszenia na Szkolenia przyjmowane będą tylko na formularzach znajdujących się na stronie szkolenialidar.gugik.gov.pl w zakładce Rekrutacja – Niezbędne dokumenty.

Każdy z wytypowanych Uczestników będzie zobowiązany do dostarczenia osobiście lub drogą pocztową oryginałów dokumentów rekrutacyjnych do siedziby ProGea Consulting (adres:  ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków).

O zakwalifikowaniu na Szkolenie LiDAR  decydować będzie kolejność Państwa zgłoszeń oraz całkowicie i poprawnie wypełniona ankieta.

Udział w Szkoleniu LiDAR będzie całkowicie bezpłatny.

Rezygnacja Uczestnika z udziału na 7 lub mniej dni roboczych przed terminem Szkolenia lub nieobecność Uczestnika bez wcześniejszej rezygnacji (na 7 lub mniej dni roboczych), zobowiązuje go do pokrycia pełnej wartości Szkolenia.