Szkolenia

Celem realizowanych Szkoleń jest podniesienie cyfrowych kompetencji i świadomości naszego społeczeństwa w zakresie możliwości i praktycznych umiejętności wykorzystania Produktów LiDAR w celu osiągnięcia jak największych korzyści w postaci podejmowania lepszych decyzji, usprawnienia pracy i optymalizacji procesów realizowanych w danej organizacji. Produktami LiDAR, które będą wykorzystywane na szkoleniach są w szczególności dane pomiarowe (chmura punktów ALS), Numeryczny Model Terenu oraz Numeryczny Model Pokrycia Terenu opracowane w ramach projektu ISOK.