Materiały szkoleniowe

W tym miejscu znajdują się materiały dydaktyczne opracowane w ramach ISOK – Szkolenia LiDAR. W Państwa ręce oddajemy następujące pozycje:

    • Podręcznik – w sposób wyczerpujący przedstawia podstawowe informacje dotyczące technologii lotniczego skanowania laserowego (ALS) oraz pola jej potencjalnych zastosowań w gospodarce czy nauce. Jest kompendium wiedzy eksperckiej na temat: projektu ISOK, roli GUGiK jako członka konsorcjum, a także produktów LiDAR jakie powstały w ramach realizacji tego innowacyjnego projektu. Poprzedzony wstępem Głównego Geodety Kraju i słowniczkiem pojęć, Podręcznik zawiera 8 kluczowych rozdziałów dotyczących projektu ISOK i technologii ALS oraz przegląd typów numerycznych modeli wysokościowych, ich zastosowań w różnych działach gospodarki i nauki oraz przegląd oprogramowania, standardów wymiany danych oraz trendy rozwoju LiDAR w przyszłości.

 

    • Zeszyt Ćwiczeń – opracowany przez specjalistów z różnych dziedzin jako praktyczne uzupełnienie treści Podręcznika z myślą o uczestnikach Szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. Zeszyt zawiera zarówno treści podstawowe z zakresu przetwarzania chmury punktów ALS, jak również dotyczące szczegółowych analiz przestrzennych GIS opartych na modelowaniu i wizualizacji 3D danych wykorzystywanych w różnych dziedzinach gospodarki czy zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa.

 

    • Prezentacje multimedialne – to informacje opracowane na podstawie Podręcznika i wiedzy ekspetów, przekazywane uczestnikom Szkoleń podczas wykładów z wykorzystania produktów LiDAR.
    • Karty Zastosowań  – przedstawiają cel i sposób wykorzystania produktów LiDAR przez różne organizacje czy instytucje, wykorzystujące produkty LiDAR wytworzone w ramach projektu ISOK. Każda z Kart zastosowań prezentuje niezbędne narzędzia informatyczne i kompetencje w celu osiągnięcia wymiernych korzyści z wykorzystania danych LiDAR.