Wykonawca Szkoleń

Szkolenia z Wykorzystania Produktów LiDAR wykonywane są w ramach zamówienia na „Kompleksową organizację szkoleń z wykorzystania Produktów LiDAR opracowanych w ramach realizacji projektu ISOK” – realizowane są przez konsorcjum firm: ProGea Consutling (lider konsorcjum), Esri Polska Sp. z o.o. oraz OPGK w Krakowie Sp. z o.o. – na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

progea esri opgk